Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract cu calatorul

CONTRACT

de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie

 Nr. …… din data de …………….

 

 1. PĂRȚILECONTRACTANTE:

1.1.  Societatea comerciala C&I AMBIENT, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 103 - 105, titulara a licentei de turism nr. 495, pentru Agentia de Turism C&I AMBIENT - MOSILOR, Calea Mosilor, nr. 229, cod de inregistrare fiscala RO 17987837, inregistrată la Registrul Comertului sub numărul J 40/16293/2005 reprezentata prin Catalin Iordache, in calitate de Director General, denumita in continuare AGENTIE,

și

1.2 Călătorul /reprezentantul Călătorului, domnul/doamna……………………………………… ……………………………………………………domiciliat/domiciliată……………………………….. ………………………………………………………………………………………, telefon…………… e-mail………………………………………………………. posesor/posesoare al/a cartii de identitate seria .................nr. ............................., eliberată de .................................................la data de .............................., CNP…………………………….., denumit in continuare Călător, au convenit la incheierea prezentului contract.

 1. 2OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Îl constituie vanzarea de catre C&I AMBIENT, in calitate de agentie de turism Organizatoare, a pachetului de servicii de calatorie inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, Bonul de comanda, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie.

2.2. C&I AMBIENT comercializeaza pachete de servicii turistice proprii, servicii de călătorie asociate, si pachete de servicii turistice ale altor agentii de turism organizatoare (altele decat C&I Ambient ), in sensul prevazut de art.3 din O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie si serviciile de călătorie asociate.

2.3. Caracteristicile pachetului de servicii de călătorie, cat si precizarea calitatii C&I Ambient in relatia cu calatorul (agentie de turism Organizatoare sau Intermediara) se regasesc in Bonul de comanda, parte integranta a prezentului contract.

2.4. In cazul vanzarii pachetelor proprii si a serviciilor asociate, C&I AMBIENT are calitatea de Organizator si ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei C&I AMBIENT.

2.5  In situatia in care C&I AMBIENT actioneaza ca si agentie de turism Intermediara, conform prevederilor legale in vigoare si contractelor incheiate de catre C&I Ambient cu alte agentii de turism Organizatoare (in aceasta situatie agentia de turism Organizatoare, alta decat C&I Ambient, va fi denumita pe tot parcursul prezentului contract Organizatorul), Organizatorul este cel care ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului. C&I Ambient are obligatia de a informa in mod corespunzator calatorul, in baza formularului privind informarea precontractuala, despre aceste garantii.

 

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie, dupa caz, in momentul semnarii lui sau a Bonului de comanda, care este parte integranta a contractului, de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice.

In cazul pachetelor de servicii achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatoarele:

 1. a) Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre C&I Ambienta unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;
 2. b) Exprimarea acordului verbal, in cadrul conversatiei telefonice purtate de catre calator cu un reprezentant al C&I Ambient, cu conditia ca conversatia telefonica sa fie inregistrata, iar calatorul a fost de acord cu inregistrarea conversatiei telefonice;
 3. c) Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de C&I Ambient;

3.2. Informatiile furnizate Calatorului inainte de incheierea contractului, privind detaliile pachetului de servicii oferit, formeaza parte integranta a contractului si nu pot fi modificate decat prin acordul explicit al partilor contractante.

3.3. In  cazul  in  care, cu acordul Calatorului,  prezentul  contract  este  pus  integral  la  dispozitia  acestuia  sub  forma  de  catalog,  pliant,  alte  inscrisuri,  site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in Bonul de comanda, oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate calatorului de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa pe suport hartie a contractului privind pachetul de servicii de calatorie.

3.4. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

 

 1. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

4.1. Prețul total al contractului este de ……………………. și include costul pachetului de servicii de calatorie, toate taxele, comisionul Agenției, alte costuri suportate de Agentie, T.V.A. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziția calatorului, site-ul Agenției, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

4.2. In situatia contractarii pachetelor de servicii de calatorie in regim Early Booking, reducerea pentru inscrieri timpurii este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a pachetului solicitat initial de catre calator, cum ar fi schimbarea datei de plecare sau a numelor participantilor, determina anularea acestuia si refacerea lui la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

  

Modalități de plată:

4.3. La încheierea contractului, Agentia solicita plata unui avans din pretul pachetului achizitionat, sau dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie, dupa cum urmeaza:

 1. termene de plata oferta STANDARD

10% din pretul pachetului de servicii de calatorie – in 2 zile de la primirea confirmarii;

90% din pretul pachetului de servicii de calatorie – cu 25 zile inaintea plecarii;

100% din pretul pachetului de servicii de calatorie- cu mai putin de 25 zile inaintea plecarii.

 1. termene de plata oferta EARLY BOOKING

10% din pretul pachetului de servicii de calatorie – in 2 zile de la primirea confirmarii;

90% din pretul pachetului de servicii de calatorie – la data limita a pragului Early Booking aplicat la contractarea pachetului;

 Conditiile de plata de mai sus (pentru oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care pachetul de servicii de calatorie valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale pachetului). Orice modificare/particularitate a conditiilor de plata vor fi mentionate in contract sau in anexele aferente acestuia, adica in informatiile precontractuale care fac parte integranta din acest contract.

 

4.4. Calatorul accepta si se obliga sa achite Agentiei contravaloarea pachetului de servicii de calatorie confirmate de aceasta in urma comenzii primate de la Calator. Platile catre Agentie se pot face prin intermediul viramentului bancar sau cash la sediul Agentiei in RON/EUR/USD. Comisionul bancar aferent tranzactiei prin virament va fi suportat de Calator.

 Conturile bancare ale Agentiei:

Cont: LEI: RO90BRDE426SV70980774260

Banca: BRD - Ag Mosilor

Cont: EUR:RO86BRDE426SV70980854260

Banca: BRD - Ag Mosilor

Cont: LEI:RO15INGB0000999908911255

Banca: ING

Cont: EUR:RO85INGB0000999908911256

Banca: ING

 

4.5. Plata serviciilor pachetelor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, in valuta specificata in contract, sau in RON + 2% coeficient de risc valutar la cursul de vanzare comunicat de Banca BRD in ziua emiterii facturi.

 

5.DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

5.1. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat calatorul cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei.

In cazul modificarii semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8%, sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat, etc. aceasta are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 10 zile inainte de data inceperii calatoriei.

5.2. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului. Majorarile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

(a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;

(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau

(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Preturile stabilite in contract pot fi majorate, numai daca Agentia trimite calatorului o notificare clara si inteligibila privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 15 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.

5.3. Agentia este raspunzatoare de buna executare a serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de Agentie sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

 1. a)cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
 2. b)cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;
 3. c)cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.  

5.4. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii, in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele stipulate in Bonul de comanda:

 1. a)ora programata de plecare, precum si orele programate ale opririlor intermediare, ale legaturilor de transport si ale sosirii;
 2. b)denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a intermediarului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a intermediarului;
 3. c)pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;  

5.5. Agentia Organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in prezentul Contract si este obligata sa acorde asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate. Agentia acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

(a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; si

(b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.  

Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Agentia.

5.6. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit.  In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.

5.7. In cazul in care serviciile alternative propuse, conform p. 5.6, au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda calatorului o reducere adecvata a pretului.

Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse, conform p. 5.6, doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

5.8. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse de Agentie in conformitate cu p. 5.7 al doilea paragraf din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.

5.9. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile mentionate la p. 5.7 si 5.8 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.

 

6.DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI

6.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate să transfere contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligația de a anunța în scris Agenția cu cel puțin 7 zile înaintea datei de plecare. Între calatorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și agenția de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate și cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodată Agenției de turism (debitorului cedat). In acest caz Agenţia reziliază contractul cu calatorul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul calator. Calatorul care cedează pachetul său de servicii de calatorie, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului călătoriei și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

6.2. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevazute la cap. V pct. 5.1. al doilea paragraf din prezentul contract sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, in cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. V pct. 5.3 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru:

(a) sa accepte modificarea propusa; sau

(b) sa rezilieze/denunte contractul fara a plati vreo penalitate de reziliere/denuntare.  

(c)In cazul in care Calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

6.3. In cazul in care Calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. V pct. 5.1. al doilea paragraf din prezentul contract, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

6.4. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul 6.2. lit. b) sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:  

 1. a)sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propusa de Agentie;
 2. b)sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propusa de Agentie, cu rambursarea diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii de calatorie;
 3. c) sa i se ramburseze toate platile efectuate de catre sau pe seama calatorului, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului;

6.5. In cazul situatiei mentionate la p. 6.4 lit. c), Calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor in baza prevederilor prezentului contract sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

 1. a)numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentiail instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:

(i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;

(ii) sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;

(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;

 1. b)Agentianu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare astfel cum sunt prevazute la cap. V pct. 5.3 lit. b)-c) si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului;
 2. c) anularea s-a facut din vina 

6.6. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in totalitate sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila, fara sa existe culpa Agentiei in indeplinirea obligatiilor contractuale, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VII, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Cuantumul despagubirilor se poate ridica pana la maxim contravolarea pachetului de servicii de calatorie contractat.

6.7. În cazul în care Calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția va rezolva cerințele calatorului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către calator.

Daca Calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VII la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.  Calatorul trebuie sa depună în scris cererea de renunțare/modificare a pachetul de servicii de calatorie la Agenția la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare.

6.8. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

6.9. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

6.10. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

6.11. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, formalitati legate de pasaport si vize, formalitati legate de sanatate, cum ar fi: vaccinari, obligatia efectuarii unor teste pentru infectia cu COVID-19 si prezentarea rezultatelor acestor testari etc.), calatorul are obligația de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agenția recomanda cetatenilor romani consultarea site-ului Politiei de Frontiera: https://www.politiadefrontiera.ro si a site-ului Ministerului Afacerilor Externe a Romaniei:  http://www.mae.ro/node/1422, pentru informații complete privind Regimul de calatorie in strainatate, cat si in ceea ce priveste conditiile de calatorie/intrare pe teritoriul tarii/tarilor de destinatie. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se  informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste, obligatia obtinerii vizei, obligatia de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente suplimentare, obligatia vaccinarii, obligatia  efectuarii unor teste pentru infectia cu COVID-19 si prezentarea rezultatelor acestor testari  -  enumerarea fiind exemplificativa), Agentia  este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

6.12. Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

6.13. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor: cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.

6.14. In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in afara Romaniei, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor:  de regula, o zi hoteliera/noapte de cazare incepe cel mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si/sau neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil. 

6.15. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.

6.16. In cazul in care un Calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

6.17. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.  

6.18. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.  

6.19. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.  

6.20. Calatorul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand ca acestea sa fie incluse in contract, daca sunt acceptate de catre Agentie.Nici o cerinta speciala a Calatorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.

 

 1. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI

7.1. Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care calatorul anuleaza sau renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei urmatoarele penalizari mentionate mai jos, cu exceptia situatiilor in care Bonul de comanda prevede alte cote de penalizare, caz in care prevaleaza si se aplica exclusiv penalizarile din Bonul de comanda.  

Prin renuntare se inteleg, dupa caz, urmatoarele situatii:

 1. refuzul Calatorului de a achita diferenta pentru pachetul de servicii de calatorie rezervat;
 2. neprezentarea Calatorului, cu rezervarea efectuata si avans achitat, pentru a plati diferentele;

iii. neprezentarea Calatorului, cu rezervarea efectuata si pret integral platit, la aeroport/locul de plecare/destinatie.

 1. retragerea Calatorului, exprimata in scris;
 2. Calatorul din propria dorinta/initiativa decide sa inlocuiasca serviciile de calatorie parte componenta a pachetului, cu servicii de calatorie ale altor Furnizori/Prestatori, contractate pe cont propriu sau decide sa intrerupa sejurul/calatoria;
 3. Calatorul nu poate pleca in sejur/calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia;

vii. Calatorul este intors de la granita sau nu i se permite tranzitul/intrarea pe teritoriul unui stat de catre serviciul de graniceri/politia de frontiera;

viii. Refuzul de imbarcare a Calatorului din partea companiei aeriene din motive ce tin de persoana Calatorului;

7.2 Penalizarile aplicabile in caz de renuntare/anulare:

 1. a) fără penalităţi, daca anularea rezervarii se face cu 30 de zile înainte de inceperea calatoriei.
 2. b) între 29-20 zile înainte de data plecarii, penalizarea este de 30% din valoarea pachetului de servicii.
 3. c) între 19-15 zile înainte de data plecarii, penalizarea este de 50% din valoarea pachetului de servicii.
 4. d) cu mai putin de 15 zile inainte de data plecarii, penalizarea este de 100% din valoarea pachetului de servicii de calatorie.

Modificările datei de plecare şi ale unitatii de cazare sunt considerate anulări şi se penalizează în conformitate cu art.7.2. In cazul pachetelor de servicii de calatorie care beneficiaza de conditii tarifare speciale denumite Inscrieri Timpurii sau Early Booking, orice modificare solicitata de Calator atrage dupa sine pierderea discountului Early Booking inclus in tariful pachetului de servicii de calatorie calculat initial.

-Biletele de avion, cazarile cu regim special de anulare, ofertele last minute, suporta o penalizare de 100% indiferent de data la care Calatorul solicita renuntarea.

7.3. Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 7.2. sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei/programului de calatorie – exemple: programe de Revelion, calatorie individuala, destinatii interne, anumite destinatii externe, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc). Pe langa penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

In cazul in care in Bonul de comanda sunt prevazute alte conditii de penalizare decat cele din prezentul p. 7.2., intotdeauna se aplica exclusiv penalizarile din Bonul de comanda, care este parte integranta din contract.

7.4. Prin exceptie de la prevederile p. 7.1, calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara din partea Agentiei.

7.5. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in Bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 7.2. 

7.6. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acestuia.

7.7. Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Calatorului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie. 

7.8. Penalizarile echivalente cu 100% din pret se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

7.9. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la Agentie. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.  

7.10. Agentia va acorda despagubiri adecvate in functie de neconformitatile constatate sau gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Valoarea maxima a despagubirii acordate de Agentie nu poate depasi dublul pretului total al pachetului de servicii de calatorie.

7.11. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.  

7.12. Toate sumele mentionate la pct. 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 si 7.8 se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

7.13. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul Agentiei care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzator pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului.

 

 1. ASISTENTA SI RECLAMATII

8.1. Calatorul poate solicita asistenta C&I Ambient, folosind unul din urmatoarele mijloace:

 1. a) apeland la serviciul de asistenta permanenta al C&I Ambient la tel. +40727191901;
 2. b) prin telefon la Agentia C&I Ambient conform datelor de contact de la p. 8.2. de mai jos.
 3. c) apeland lareprezentantul partenerului local al C&I Ambient. Datele de contact se regasesc pe informarile de plecare pe care Calatorul le primeste impreuna cu documentele de calatorie.

8.2. Calatorul trebuie sa informeze fara intarzieri nejustificate Agentia, pe durata sejurului, tinand cont de circumstantele cazului, orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie.

Informarea/Reclamatia se va face de catre Calator, folosind unul din urmatoarele mijloace:

Telefon: 0728.306.958; 0728.306.962

e-mail: raluca.sauciuc@ciambient.roticketing@ciambient.ro

Adresa Agentiei: Calea Mosilor, Nr 229, Parter, Sector 2, Bucuresti

8.3. Agenția va acționa imediat pentru soluționarea sesizării calatorului. În cazul în care neconformitatea sau sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial pe durata sejurului, Calatorul va depune la sediul Agenției o reclamație în scris, formulata clar si explicit, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenția urmând ca în termen de maxim 30 zile calendaristice, să comunice calatorului raspunsul la reclamatie.

Reclamatia trebuie sa contina deficientele constatate la fata locului (inclusiv, dovezile care sa sustina neconformitatile sesizate) legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat.

In situatia in care Calatorul nu face sesizarea pe durata sejurului sau daca depaseste termenul de formulare a reclamatiei dupa intoarcerea din calatorie, Agentia este exonerata de orice raspundere.

8.4. In cazul in care unul dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care:

(a) neconformitatea nu poate fi remediata; sau

(b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.

Daca Agentia, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile si inevitabile, dupa cum este prevazut la p. 5.3. din prezentul contract.

8.5. In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca agentia de turism organizatoare refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.

8.6. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.

 

 1. ASIGURARI

9.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției C&I Ambient pentru pachetele de servicii de calatorie unde C&I Ambient are calitatea de Organizator la Societatea de asigurare – OMNIASIG, cu sediul în Bucuresti, Aleea Alexandru, nr 51, Sector 1.

Polița de asigurare in cazul insoloventei emisă de OMNIASIG are seria I nr. 55703, valabilă pana la data de 08.12.2022 fiind afișată pe pagina web a C&I AMBIENT.

9.2. Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

9.1. ln cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (denumit in continuare Beneficiar) va solicita C&I Ambient, anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat.

9.2. In termen de maxim 45 (patruzecisicinci) de zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Beneficiarul are obligatia de a transmite OMNIASIG cererea de despagubire insotita de documentele justificative.

Documentele justificative constau in principal in:

 1. a) contractul privind pachetul de servicii calatorie sau serviciul de calatorie asociat;
 2. b) fotocopiile documentelor de plata aferente contractului privind pachetele de servicii de calatorie sau serviciile de calatorie asociate (chitante, ordine de plata etc.);
 3. c) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere;
 4. d) documentul prin care C&I Ambient sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii calatorie sau serviciul de calatorie asociat.

9.3. Despagubirea aferenta fiecarui contract privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, precum si contravaloarea cheltuielilor de repatriere.

9.4. Despagubirea aferenta Politei de asigurare in cazul insolventei Seria I, Nr. 55703 (denumita in continuare Polita), va fi platita:

- Beneficiarilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cerere de despagubire in termenul mentionat mai sus.

- in limita sumei asigurate mentionata in Polita;

si

- in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre OMNIASIG a documentelor justificative pentru toti Beneficiarii, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere mentionat mai sus.

9.5. In cazul in care cuantumul prejudiciilor depaseste, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurata stabilita prin Polita, indiferent de numarul Beneficiarilor, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarui Beneficiar, proportional cu raportul dintre suma asigurata stabilita prin Polita si totalul cuantumului prejudiciilor.

9.6. Despagubirea se plateste in moneda in care Beneficiarul a achitat contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat.

9.7. In cazul in care dupa plata despagubirii C&I Ambient executa obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii calatorie sau serviciul de calatorie asociat si/sau returneaza sumele achitate si/sau cheltuielile de repatriere catre calator, calatorul are obligatia de a restitui OMNIASIG  despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare.

9.8. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii de calatorie, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.

9.9. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul sau, deoarece acesta este doar intermediar intre calator si asigurator.

 

 1. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SE CONSTITUIE CA ANEXE LA ACESTA SI SUNT URMATOARELE:
 2. a) bonul de comanda ce include informatiile aplicabile pachetului;
 3. b) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, dupa caz;  
 4. c) programul de calatorie, dupa caz;  
 5. d) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Ageníei puse la dispozitia calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic.  

 

 1. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (”SAL”) 

11.1. Solutionarea alternativa a litigiilor (”SAL”) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu.

Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.  

11.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”),  are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.

11.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

 

 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc, dupa caz.

12.2. Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei. Datele de contact ale acestuia sunt afisate pe pagina web a Agentiei sau la adresa de e-mail raluca.sauciuc@ciambient.ro.

12.3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.

12.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.

12.5. Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a:

 1. a)impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi:

- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;

- divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;

- utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

 1. b)se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;
 2. c)inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
 3. d)se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;
 4. e) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.

12.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.

 

13.DISPOZITII FINALE

13.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

13.2. In toate cazurile in care Bonul de comanda, parte integranta a prezentului contract, cuprinde alte prevederi care sunt in neconcordanta cu prevederile prezentului contract, prevederile Bonului de comanda vor prevala.

13.3. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.  

13.4. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

13.4. Calatorul declară că C&I Ambient l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, calatorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta Agenției.

13.5. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.  

13.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  

13.7. Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei, care desfasoara activitati in mai multe state membre: Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro    

  

Agentia C&I AMBIENT SRL
Reprezentant legal Iordache Catalin,in calitate de Administrator – Director General
Prin imputernicit . . . …………..
Semnatura . . . . . . . . . ………….
Stampila

Calatorul (numele si prenumele)
. . . . . . . . . ………………………
Semnatura: . . . . . . . . . ……

 

 

BON DE COMANDA NR.    / DATA   

 

Nume / Prenume

 

Adresa

 

Tipul pachetului de servicii comandat

 

Destinatia

 

Date de sosire | Data de plecare

 

Mijlocul de transport | Categoria

 

Tipul si categoria structurilor de primire

 

Servicii de masa

 

Program turistic solicitat

 

Nr. de persoane pachet

 

TARIF

 

AGENTIA ORGANIZATOARE

 

 

 

Agentia C&I AMBIENT SRL
Reprezentant legal Iordache Catalin,in calitate de Administrator – Director General
Prin imputernicit . . . …………..
Semnatura . . . . . . . . . ………….
Stampila

                                                                                          Calatorul (numele si prenumele). . . . . . . . ……..
                                                                                                        Semnatura: . . . . . . . . . ……